Αχλαδιές

Καρποφόρα δένδρα που δίνουν μαλακά φρούτα.