Μαστιχάκι μεγάλη γλάστρα

Σύγκριση

Περιγραφή

Φυτά ανεπτυγμένο για κρεμαστά καλάθια ή γλάστρες αρκετά εντυπωσιακά

 Αποκλειστικά προϊόντα

Ειδική κατηγορία προϊόντων